Hiện nay nhờ vào những công cụ hỗ trợ gõ tiếng Việt tiên tiến, việc sử dụng tiếng Việt trên các thiết bị điện tử...