MacBook sau một thời gian dài sử dụng, có thể gặp tình trạng màn hình bị sọc, mở nguồn không lên,… điều này cho thấy...