Cách dùng hàm average để tính trung bình trong Excel là thao tác cơ bản mà bất cứ nhân viên nhân văn phòng hay các...